Kirkevalget 2015

Informasjon om Kirkevalget 2015

Valg av menighetsråd i Klæbu sokn

- frist for innlevering av kandidatlister

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 1. mai 2015.

Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til Klæbu menighetsråd Postboks 200, 7541 Klæbu eller på epost: kirka@klabu.kommune.no innen dato 15. april 2015.

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i 2015 fyller 18 år.

Menighetsrådet ser til at det blir oppnevnt en nominasjonskomité. Det er anledning til å levere inn kandidatliste innen fristen 1. mai 2015. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder, samt adresse og yrke/stilling. Det skal være 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Kandidatlisten skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år.

Kirkevalget finner sted 14. september 2015, med forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig som  menighetsrådsvalget.

Mer om kirkevalget finner du på www.kirkevalget.no

 

Innhold Planlegge Aktiviteter