BISPEVISITAS februar 2012

 

Biskopen i Nidaros, Tor Singsaas, besøkte Klæbu i dagene 7. - 12. februar 2012. 
Et innholdsrikt program gav mange møtepunkter mellom biskop og innbyggere. En del av programpostene var for spesielle grupper (skoler, barnehager, ansatte osv.), mens andre var åpne for alle.


 Biskop i Nidaros, Tor Singsaas

  VISITASPROGRAM

Tirsdag 7. februar
- Medarbeidermøte med de kirkelig ansatte
- Samlingsstund (Rusk og rask), Sørborgen skole
- Medarbeidersamtale
- Besøk på 9.trinn, Klæbu ungdomsskole
- Møte med rektorer og lærere i grunnskolen
- Møte med Menighetsrådet

Onsdag 8. februar
- Besøk på 7. trinn på Tanem oppvekstsenter
- Samling på Betel barnehage for 5-6 åringene
- Samlingsstund Sletten barnehage
- Møte med alle barnehagestyrerne
- Møte med Frivillighetssentralen
- Møte med Helse og omsorg fra Klæbu kommune
- Medarbeidersamtale
ÅPENT ARRANGEMENT:
- kl.19.00: Kulturaften i Klæbu kirke. 

Torsdag 9. februar
- Møte med Klæbu Formannskap
- Besøk på Klæbu sykehjem
- Besøk på Klæbu industrier
- Oppsummeringsmøte
ÅPENT ARRANGEMENT:
- Kl.18.00 Ungdomsgudstjeneste i Klæbu kirke
- Påfølgende kirkekaffe for menighetens frivillige medarbeidere på Betel menighetssenter.

Søndag 12. februar
ÅPENT ARRANGEMENT:
- Kl.11.00: Visitasgudstjeneste 
- Kl.13.00: Visitasmøte med kirkekaffe, Samfunnshuset, Sørborgen skole

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter