Velkommen til oss


Klæbu er det eneste soknet utenom Trondheim kommune som er del av Heimdal prosti.    

Mot slutten av 2011 var det 5.920 innbyggere i Klæbu, hvorav 5.117 (pr. 16.01 2012) er medlemmer av Den norske krike.  Det har vært en økning i folketallet på over 20% de siste 10 årene og veksten vil trolig fortsette. Klæbu er en av kommunene i Norge med yngst befolkning, ca 1/3 del av befolkningen er under 20 år.

Du kan få nyheter fra menigheten ved å registere e-post adressen din under rubrikken nyheter.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter