Velkommen til

  Informasjons- og servicesider for

Klæbu menighet

Klæbu menighetsråd
Klæbu fellesråd
Kirkevergen i Klæbu
Soknepresten i Klæbu

 

Telefonnr og oppgaver Kirkekontoret
     
Funksjon Navn Tlf nr
Kirkevergen Arnt  Morten Holmli 959 28403
  Begravelser, menighetsråd, fellesråd  
Diakon Ester Elvrum Vinnem 992 57790
  Hjemmesykepleien, sykehjemmet, besøkstjeneste, samtaler  
Kateket Tove Hørgård Unsmo 406 09220
  Konfirmanter  
Sokneprest Toril Stendahl 992 60865
Menighetsarbeider Ingjerd Heggheim Fredriksen 992 71920
  Trosopplæring 0-18 år, bestilling av dåp og vigsel m.m.  

 

 Generell info om menigheten >>>

Klikk for å lese hele artikkelen
Kirkevalget 2015
Informasjon om Kirkevalget 2015   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Kirkefestuka
3.- 9. November 2014  Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
GudstjenesteREFORMEN
Klikk for å lese hele artikkelen
BISPEVISITAS februar 2012
Innhold Planlegge Aktiviteter