Velkommen til

  Informasjons- og servicesider for

Klæbu menighet

Klæbu menighetsråd
Klæbu fellesråd
Kirkevergen i Klæbu
Soknepresten i Klæbu

 

Telefonnr og oppgaver Kirkekontoret
     
Funksjon Navn Tlf nr
Kirkevergen Lillian Krokum / Arnt   Morten Holmli 72833690
  Begravelser, menighetsråd, fellesråd  
Diakon Ester Elvrum Vinnem 72833691
  Hjemmesykepleien,   sykehjemmet, besøkstjeneste, samtaler  
Kateket Tove Hørgård Unsmo 72833692
  Konfirmanter  
Sokneprest Toril Stendahl 72833693
Sekretær Ingjerd Heggheim Fredriksen 72833694
  Dåp, bryllup, trosopplæring.  

   

 Generell info om menigheten >>>

Klikk for å lese hele artikkelen
Kirkefestuka
9 dager og 16 arrangementer 26.oktober - 3.november   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
GudstjenesteREFORMEN
Klikk for å lese hele artikkelen
BISPEVISITAS februar 2012
Innhold Planlegge Aktiviteter